Terug

Procedure voor aanmeldingen na 15 maart 2023

A Procedure behorende bij de situatie dat zich voor of op 15 maart 2023 135 of meer dan 135 toelaatbare leerlingen hebben aangemeld

Mocht het aantal aanmeldingen van toelaatbaar verklaarde leerlingen die voor of op 15 maart 2023 zijn aangemeld 135 of hoger zijn, dan zullen de leerlingen die zich na 15 maart hebben aangemeld voor de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2023-2024 en toelaatbaar zijn verklaard op volgorde van binnenkomst helemaal onderaan op de wachtlijst (gemaakt op 23 maart 2023) worden geplaatst.

NB Dit geldt dus ook voor toelaatbare leerlingen die op 23 maart zijn uitgeloot op een andere school voor voortgezet onderwijs en zich vanaf 23 maart aanmelden voor de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2023-2024. Tevens geldt dit voor leerlingen die eind mei/begin juni alsnog toelaatbaar verklaard kunnen worden omdat de basisschool het schooladvies heeft aangepast op grond van de uitslag van de eindtoets.

B Procedure behorende bij de situatie dat zich voor of op 15 maart 2023 minder dan 135 toelaatbare leerlingen hebben aangemeld

 

I Procedure voor aanmeldingen in de periode 16 maart 2023 – 4 april 2023

• Er worden maximaal 135 nieuwe leerlingen toegelaten tot de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2023-2024.
•,Mocht het aantal aanmeldingen van toelaatbaar verklaarde leerlingen (die voor of op 4 april 2023 zijn aangemeld) hoger zijn dan 135, dan vindt loting plaats voor de groep toelaatbaar verklaarde leerlingen die zich in de periode 16 maart – 4 april heeft aangemeld.
• Als u meer wilt weten over deze lotingsprocedure, dan kunt u hier verder lezen.

II Procedure voor aanmeldingen in de periode 5 april 2023 – 31 juli 2023

• Er worden maximaal 135 nieuwe leerlingen toegelaten tot de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2023-2024.
• De leerlingen die zich vanaf 5 april 2023 hebben aangemeld voor de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2023-2024 en toelaatbaar zijn verklaard, worden op volgorde van binnenkomst helemaal onderaan op de wachtlijst geplaatst (als er eerder sprake is geweest van een loting) of ze worden op volgorde van binnenkomst geplaatst in de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2023-2024 totdat het maximum van 135 nieuwe leerlingen is bereikt; de nummering behorende bij deze situatie sluit aan op de nummering behorende bij de aanmeldingen die tot en met 4 april 2023 zijn binnen gekomen.
• De leerlingen met een nummer boven de 135 worden op de wachtlijst geplaatst.

NB Dit geldt dus ook voor leerlingen die eind mei/begin juni 2023 alsnog toelaatbaar verklaard worden omdat de basisschool het schooladvies heeft aangepast op grond van de uitslag van de eindtoets.

Situaties waarin de beschrijving van de ‘Procedure voor aanmeldingen na 15 maart 2023´ niet voorziet, worden door de rector-bestuurder als bevoegd gezag van het Willem Lodewijk Gymnasium in de geest van de ´Procedure aanmelding en inschrijving 2023-2024´ behandeld.