Terug

Vacature Natuurkunde, Nask en Techniek

Het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen is een klein, christelijk categoraal gymnasium met ongeveer 740 leerlingen. Wij staan voor een uitdagende leer- en werkomgeving met ruimte voor talent voor zowel leerlingen als medewerkers. Samen zorgen we voor goede resultaten, een vernieuwende aanpak van het onderwijs, een breed scala aan buiten-les-activiteiten en een uitstekende sfeer.
Spreekt de bovenstaande omschrijving je aan? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren!

Voor het schooljaar 2021-2022 zoeken wij een

docent nask/natuurkunde (1e graads) ca. 8-10 lessen van 70 min. (0,5-0,6 fte)

en een

docent techniek (2e graads) ca. 13-14 lessen van 70 min. (0,8-0,9 fte)

Je kunt op één van beide of een combinatie van beide vacatures reageren. Voor beide vakken zoeken wij iemand die bereid en/of gewend is om over de grenzen van zijn vak heen te kijken en de verbinding met andere vakken te zoeken.
De aangeboden functies zijn LB-functies. Het gaat om tijdelijke betrekking voor een jaar met mogelijk uitzicht op een vast dienstverband.

Voor algemene informatie over de school verwijzen we naar de website: www.wlg.nl.
Geïnteresseerden wordt verzocht uiterlijk 17 mei om 12.00 uur een schriftelijke reactie te richten aan de conrector, de heer Nagtegaal; nag@wlg.nl. Hem kunt u ook bellen voor inlichtingen: 050 – 5262094 (schoolnummer). Verzetsstrijderslaan 220, 9727 CK Groningen.