Terug

Scholenmarkt 12 en 13 november

Op 12 en 13 november houden meerdere scholen voor voortgezet onderwijs uit de stad Groningen en de Ommelanden een Scholenmarkt. Op deze informatiemarkt kun je met leerlingen en docenten van verschillende scholen praten. Zo krijg je een eerste indruk van de scholen en weet je gelijk welke open dagen je wilt bezoeken. Natuurlijk zijn je ouders/verzorgers ook van harte welkom!