Terug

Ons onderwijs

Op het Willem Lodewijk Gymnasium geven we onderwijs dat onze leerlingen laat kennismaken met de wereld om hen heen. Onze school biedt een voorbereidend wetenschappelijke opleiding waarin een stevige basis wordt gelegd voor een vervolgstudie op academisch werk- en denkniveau. We houden rekening met de verschillende leerbehoeften van onze leerlingen en leerlingen krijgen ruimte om ook zelf inhoud te geven aan het leren. Het aanbod is breed en heeft, zowel in de les als daarbuiten, voldoende diepgang, samenhang en uitdaging.

Taal

Taal speelt op het gymnasium een belangrijke rol. Je hebt er maar liefst zes: Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels en natuurlijk Nederlands. Latijn en Grieks worden niet meer gesproken, maar wel nog gelezen. Om in de bovenbouw de echte antieke teksten te kunnen lezen, leer je in de onderbouw hoe deze talen in elkaar zitten. Bij Frans, Duits en Engels leer je eerst de taal goed spreken, schrijven en lezen. In de bovenbouw ben je dan in staat om boeken en gedichten te lezen en gesprekken in de nieuwe taal te voeren. Ook bij Nederlands verschuift de aandacht in de loop van je schoolcarrière van taalregels naar goede taalbeheersing: je leert je eigen meningen en ideeën helder te presenteren of op te schrijven. Daarnaast komen ook bij Nederlands boeken en gedichten uitgebreid aan bod.Natuur en techniek

De vakken die draaien om natuur en techniek hebben als doel om te leren begrijpen hoe dingen in elkaar zitten. Je leert bij biologie over de natuur en bij scheikunde over stoffen in de natuur. Natuurkunde gaat onder andere over kracht, beweging, licht en geluid. Bij al deze vakken doe je proefjes en leer je om waarnemingen te doen. De waarnemingen passen als het goed is bij de theorie, waarmee je gaat redeneren en rekenen. In de lessen wiskunde leer je hoe je problemen kunt vertalen naar wiskundetaal en hoe je ze vervolgens op kunt lossen. Daarnaast leer je bij wiskunde hoe je een oplossing zo kunt opschrijven dat anderen je begrjipen en kunnen controleren dat jouw oplossing inderdaad klopt. In de bovenbouw kun je kiezen voor het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT), waar verschillende technische vakken worden gecombineerd.Mens en maatschappij

Bij de zogenaamde ‘mens en maatchappij’-vakken leer je hoe de wereld in elkaar zit. Om de wereld van nu te begrijpen, is het bijvoorbeeld belangrijk om iets van geschiedenis te weten. Bij aardrijkskunde leer je hoe de mens de wereld heeft ingericht, maar ook hoe de natuur de wereld heeft gemaakt. Op het Willem Lodewijk Gymnasium wordt ook het vak religie en levenbeschouwing gegeven, waar je leert hoe verschillende godsdiensten tegen de wereld aankijken en waar je ook je eigen mening mag geven. In de bovenbouw kun je kiezen voor de vakken economie en filosofie. Economie gaat over de invloed van geld en handel, en bij filosofie leer je welke ideeën er vroeger en nu zijn bedacht over hoe de mens in elkaar zit, wat goed en slecht is en wat echte kennis eigenlijk is.Sport

De Romeinen zeiden het al: een gezonde geest in een gezond lichaam. Op school moet je niet alleen met je hoofd bezig zijn, maar ook met je hele lichaam. Daarom krijg je op school lessen LO (lichamelijke opvoeding). Je maakt daarin kennis met heel veel verschillende sporten, zoals atletiek, hockey, voetbal, softbal, zelfverdediging, dans, turnen, fitness, roeien en nog veel meer. Als je in een bepaalde sport al erg goed bent, kun je je klasgenoten coachen of zelf een les geven. Drie keer per jaar houdt de hele school een sportdag: één keer met binnensporten (zoals badminton, basketbal en zaalvoetbal), één keer met buitensporten (denk aan voetbal, hockey en softbal), en één keer aan het water (met onder andere zeilen, surfen en beachvolleybal). De school doet ook in vele sporten mee aan landelijke toernooien.Cultuur

Op onze school heeft cultuur een belangrijke plaats. Een groep docenten organiseert verplichte en vrijwillige culturele activiteiten onder de naam Uit de Kunst. Soms ga je met een hele jaarlaag naar een theatervoorstelling of worden er workshops georganiseerd (bijvoorbeeld fotografie, djembe, of street dance). Soms zijnde activiteiten vrijwillig en kun je je opgeven voor een bezoek aan een tentoonstelling of een concert. Ongeveer een keer per maand wordt in de aula van de school een lunchpauzeconcert georganiseerd. Leerlingen die dat leuk vinden, mogen daar optreden voor de rest van de school. De grootste culturele activiteit is de jaarlijkse toneelvoorstelling, waar zo’n honderd leerlingen aan meedoen als acteur, danser, muzikant, zanger of technicus.Leerlingen uit de bovenbouw die het vak Kunst hebben gekozen, maken de decors. In de zesde klas werken deze leerlingen ergens in de school aan een muurschildering (hieronder is de muurschildering uit het aardrijkskundelokaal afgebeeld).