Terug

Vacatures: medewerker Administratie, docent Nederlands en docent Klassieke Talen 

Het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen is een klein, christelijk categoraal gymnasium met ongeveer 720 leerlingen. Wij staan voor een uitdagende leer- en werkomgeving met ruimte voor talent voor zowel leerlingen als medewerkers. Samen zorgen we voor goede resultaten, een vernieuwende aanpak van het onderwijs, een breed scala aan buiten-les-activiteiten en een uitstekende sfeer.

Spreekt de bovenstaande omschrijving je aan? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren op een van de volgende functies: 


Medewerker Administratie 


Met ingang van oktober zoeken wij een

medewerker Administratie (ca. 0,6 fte)

Het gaat om een tijdelijke aanstelling t/m 31 juli 2022 voor drie dagen per week, met zicht op een vaste aanstelling daarna. Het betreft een functie in schaal 6 van de cao VO.

De medewerker administratie verricht administratieve werkzaamheden voor diverse administraties, zoals de leerlingenadministratie, het leerlingvolgsysteem, de personeelsadministratie, de examenadministratie en de financiële administratie. De medewerker is vraagbaak voor leerlingen, ouders, personeel en derden voor algemene informatie over de school.

We zoeken iemand met een proactieve houding en goede communicatieve vaardigheden, die flexibel en zorgvuldig is en van aanpakken weet. Ervaring met Magister is een pre.

Geïnteresseerden wordt verzocht uiterlijk 20 september om 16.00 uur een schriftelijke reactie te richten aan de conrector, dhr J. van Kammen; kam@wlg.nl. Hem kunt u ook bellen voor inlichtingen: 050 – 5262094 (schoolnummer). Adres: Verzetsstrijderslaan 220, 9727 CK in Groningen.


Docent Nederlands

 
Ter vervanging van een collega die zwangerschapsverlof heeft, zoeken wij een eerstegraads

docent Nederlands
​ ​​​​​
Het betreft 10 lesuren van 70 minuten (ca. 0,55 fte) aan klas 1 t/m 4 vanaf 25 oktober 2021 t/m eind maart 2022. In verband met aansluitend ouderschapsverlof van onze collega zal de vervanging voor 3 lesuren doorlopen t/m 31 juli 2022. De aangeboden functie is een LB-functie.

Voor algemene informatie over de school verwijzen we naar de website: www.wlg.nl. Geïnteresseerden wordt verzocht uiterlijk 24 september om 12.00 uur een schriftelijke reactie te richten aan de conrector, de heer Van Kammen; kam@wlg.nl. Hem kunt u ook bellen voor inlichtingen: 050 – 5262094 (schoolnummer). Verzetsstrijderslaan 220, 9727 CK Groningen. 


Docent Klassieke Talen 


Ter vervanging van een afwezige collega zoeken wij een eerstegraads

docent Klassieke Talen
​ ​​​​​
Het betreft 10 lesuren van 70 minuten (ca. 0,55 fte) vanaf 25 oktober 2021 t/m 31 juli 2022 aan de 1e en 2e klas (Latijn) en de 3e klas (Grieks). De aangeboden functie is een LB-functie.

Voor algemene informatie over de school verwijzen we naar de website: www.wlg.nl. Geïnteresseerden wordt verzocht uiterlijk 24 september om 12.00 uur een schriftelijke reactie te richten aan de conrector, de heer Nagtegaal; nag@wlg.nl. Hem kunt u ook bellen voor inlichtingen: 050 – 5262094 (schoolnummer). Verzetsstrijderslaan 220, 9727 CK Groningen.