Terug

Vacatures (Religie&Levensbeschouwing en Frans)

Het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen is een klein, christelijk categoraal gymnasium met ongeveer 740 leerlingen. Wij staan voor een uitdagende leer- en werkomgeving met ruimte voor talent voor zowel leerlingen als medewerkers. Samen zorgen we voor goede resultaten, een vernieuwende aanpak van het onderwijs, een breed scala aan buiten-les-activiteiten en een uitstekende sfeer.
Spreekt de bovenstaande omschrijving je aan? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren!

Religie en Levensbeschouwing


Voor het schooljaar 2021-2022 zoeken wij een eerste- of tweedegraads

docent Religie en levensbeschouwing (godsdienst)

Gedurende het gehele schooljaar betreft het 4 lesuren van 70 minuten (ca, 0,21 fte). Daarnaast zijn er tot aan de herfstvakantie 6 lesuren in het kader van vervanging beschikbaar (ca. 0,32 fte). Geïnteresseerden kunnen reageren op één van de onderdelen of op het totale pakket.

De aangeboden functie is een LB-functie. Het gaat om een tijdelijke betrekking voor maximaal een jaar.

Voor algemene informatie over de school verwijzen we naar de website: www.wlg.nl. Geïnteresseerden wordt verzocht uiterlijk 28 juni om 12.00 uur een schriftelijke reactie te richten aan de rector, mevrouw Van der Velden; vel@wlg.nl. Haar kunt u ook bellen voor inlichtingen:
050 – 5262094 (schoolnummer). Verzetsstrijderslaan 220, 9727 CK Groningen.

Frans


Voor het schooljaar 2021-2022 zoeken wij een eerste- of tweedegraads

docent Frans

Gedurende het gehele schooljaar betreft het 4 lesuren van 70 minuten in de onderbouw (ca. 0,21 fte). In het eerste deel van het jaar worden hier 3 onderbouwuren aan toegevoegd in het kader van ziektevervanging (totaal ca. 0,38 fte).

De aangeboden functie is een LB-functie. Het gaat om een tijdelijke betrekking voor een jaar.

Voor algemene informatie over de school verwijzen we naar de website: www.wlg.nl. Geïnteresseerden wordt verzocht uiterlijk 28 juni om 12.00 uur een schriftelijke reactie te richten aan de conrector, de heer Nagtegaal; nag@wlg.nl. Hem kunt u ook bellen voor inlichtingen:
050 – 5262094 (schoolnummer). Verzetsstrijderslaan 220, 9727 CK Groningen.