Terug

Vacatures (docenten wiskunde, Engels en 2 leden Raad van Toezicht)

Docent Wiskunde


Het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen is een klein, christelijk categoraal gymnasium met ongeveer 700 leerlingen. Wij staan voor een uitdagende leer- en werkomgeving met ruimte voor talent voor zowel leerlingen als medewerkers. Samen zorgen we voor goede resultaten, een vernieuwende aanpak van het onderwijs, een breed scala aan buiten-les-activiteiten en een uitstekende sfeer.Spreekt de bovenstaande omschrijving je aan? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren!

Wij zijn op zoek naar een eerstegraads

Docent wiskunde

Voor de volgende vervangingen:

-per direct voor 4 lesuren van 70 minuten (ca. 0,2 fte) tot aan de zomervakantie.

-mogelijk aangevuld met 4 tot 8 lesuren van 70 minuten wegens ziekteverlof tot aan de zomervakantie of tot de betrokken collega weer beter is.

-met ingang van 8 mei maximaal 10 lesuren van 70 minuten (ca. 0,5 fte) tot aan de zomervakantie in verband met zwangerschapsverlof.

Het is mogelijk naar een combinatie of juist een deel van de vacature(s) te solliciteren. De aangeboden functie is een LB-functie.
Voor algemene informatie over de school verwijzen we naar de website: www.wlg.nl. Geïnteresseerden wordt verzocht uiterlijk donderdag 2 februari 2023 een schriftelijke reactie te richten aan de conrector, de heer Nagtegaal; nagtegaal@wlg.nl. Hem kunt u ook bellen voor inlichtingen: 050 – 5262094 (schoolnummer). Adres van de school: Verzetsstrijderslaan 220, 9727 CK Groningen.

Docent Engels


Het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen is een klein, christelijk categoraal gymnasium met ongeveer 700 leerlingen. Wij staan voor een uitdagende leer- en werkomgeving met ruimte voor talent voor zowel leerlingen als medewerkers. Samen zorgen we voor goede resultaten, een vernieuwende aanpak van het onderwijs, een breed scala aan buiten-les-activiteiten en een uitstekende sfeer.
Spreekt de bovenstaande omschrijving je aan? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren!

In het kader van vervanging wegens ziekte zoeken wij per direct een eerstegraads

docent Engels

Het betreft 5 tot 7 lesuren van 70 minuten (ca. 0,25 – 0,3 fte) tot de zomervakantie of tot de betrokken collega weer beter is. De aangeboden functie is een LB-functie.

Voor algemene informatie over de school verwijzen we naar de website: www.wlg.nl. Geïnteresseerden wordt verzocht uiterlijk donderdag 2 februari een schriftelijke reactie te richten aan de conrector, de heer Nagtegaal; nag@wlg.nl. Hem kunt u ook bellen voor inlichtingen: 050 – 5262094 (schoolnummer). Adres van de school: Verzetsstrijderslaan 220, 9727 CK Groningen.

Leden voor de raad van toezicht van het Willem Lodewijk Gymnasium


De raad van toezicht van Het Willem Lodewijk Gymnasium zoekt m.i.v. 1 april 2023 twee nieuwe leden. Van twee van de vijf huidige leden eindigt namelijk de tweede zittingstermijn van vier jaar. De drie leden die doorgaan, zijn Ilse van der Waaij (57 jaar, zelfstandig consultant external affairs), Joren van Veen (30 jaar, raadslid gemeente Groningen (PvdA) en projectleider Stichting Roemte) en Moniek Tromp (45 jaar, hoogleraar Materiaalchemie aan de Rijksuniversiteit Groningen).
De raad van toezicht heeft een aantal wettelijke taken waaronder het goedkeuren van de begroting, het controleren van de besteding van het onderwijsgeld en het werkgeverschap richting de rector-bestuurder.
De raad van toezicht is daarnaast een sparringpartner voor de rector, heeft een netwerkfunctie voor het WLG en houdt integraal toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in al zijn facetten.
De leden worden benoemd door de Algemene ledenvergadering.

Het Willem Lodewijk Gymnasium is een christelijk categoraal gymnasium met ongeveer 700 leerlingen en 85 medewerkers. De school biedt leerlingen én medewerkers een uitdagende leer- en werkomgeving met ruimte voor talent.
Het Willem Lodewijk Gymnasium combineert goede resultaten met een vernieuwende aanpak van het onderwijs, een breed scala aan buiten-les-activiteiten en een uitstekende sfeer.
Voor uitgebreidere informatie over de school verwijzen we naar de website: www.wlg.nl

Heeft u belangstelling voor een plaats in de raad van toezicht van onze school, reageer dan uiterlijk 23 januari 2023 met een mail aan Everdine van der Velden (rector-bestuurder; vdvelden@wlg.nl) met daarin een toelichting op uw sollicitatie en bijgevoegd uw c.v.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 7 februari en dinsdag 14 februari 2023.
Kent u iemand die geschikt zou zijn voor het lidmaatschap van de raad van toezicht? Stuur hem of haar deze advertentie toe of stuur uw tip, voorzien van een toelichting, naar Everdine van der Velden of Ilse van der Waaij (voorzitter van de raad van toezicht vanaf 1 januari a.s.; ilsevanderwaaij@icloud.com).
Ook voor aanvullende vragen kunt u zich tot hen richten. Bij de rector kunt u een digitale informatiemap aanvragen.

De profielschets voor leden van de raad van toezicht is hier te vinden.

Contactgegevens:

Everdine van der Velden
Rector-bestuurder van het Willem Lodewijk Gymnasium
e-mail: vdvelden@wlg.nl
tel: 050 – 5262094

Ilse van der Waaij
Voorzitter van de raad van toezicht vanaf 1 januari a.s.
e-mail: ilsevanderwaaij@icloud.com
tel: 06 – 29 24 76 72