Terug

Algemene informatie

Het Willem Lodewijk Gymnasium is een categoraal christelijk gymnasium. Het is een kleine, overzichtelijke en gezellige school met ongeveer 700 leerlingen en 75 medewerkers. We bieden onderwijs op hoog niveau, behalen goede resultaten en geven onze leerlingen de zorg en aandacht die ze nodig hebben.

Omdat onze school een gymnasium is, bieden we naast de moderne talen ook Latijn en Grieks aan. Daarbij staan de cultuur, de geschiedenis en de taal van de Grieken en de Romeinen centraal. Dat helpt bij het begrijpen van de moderne talen en draagt bij aan de algemene ontwikkeling.

Naast een brede algemene basis is er op onze school ook veel aandacht voor uitdaging en verdieping. Voor leerlingen die meer willen en kunnen dan het reguliere programma, zijn er veel extra mogelijkheden. Zo zijn er vakinhoudelijke mogelijkheden tot verdieping, zoals bijvoorbeeld het doen van een Honours Programma Gymnasia of deelname aan olympiades (het Willem Lodewijk Gymnasium is een olympiadeschool). Daarnaast krijgen leerlingen ook mogelijkheden om zich op andere manieren te ontwikkelen, zoals bij het schooltheater, de debatclub, de programmeerclub of door deelname aan schoolsport.

Bij ons op school zitten leerlingen die nieuwsgierig zijn, graag nieuwe dingen willen leren en daarvoor willen werken. Onze docenten houden daar rekening mee: er wordt niet alleen uit het boek gewerkt, er zijn ook veel extra’s. De school biedt een uitdagende en brede opleiding op vwo-plus-niveau en bereidt leerlingen voor op het volgen van een studie aan de universiteit.

Onze school is een christelijke school, maar dat betekent niet dat iedereen die hier naar school gaat gelovig is of van een christelijke basisschool komt. In de lessen religie en levensbeschouwing wordt aandacht besteed aan verschillende religies. We vinden het belangrijk dat je leert je eigen mening te vormen, dat je rekening houdt met elkaar en dat je leert omgaan met opvattingen van de ander.

Geschiedenis

Op 11 maart 1909 besloot een vereniging van ouders om in Groningen een christelijk gymnasium te openen in september van dat jaar. De bereidheid om over en weer open te staan voor de ander zou een blijvend kenmerk worden van de nieuwe school, die met de tijd mee groeide in een steeds breder spectrum van levensbeschouwelijke overtuigingen rond de kern van christelijke waarden en tradities.

Het gymnasium werd genoemd naar Willem Lodewijk van Nassau, 'befaamd evenzeer door zijn vroomheid als zijn wapenfeiten'. Principieel en strijdbaar zijn, keuzes maken uit overtuiging en staan voor de consequenties daarvan: dit mensbeeld komt naar voren in de naam van de school. Omstandigheden veranderen, het mensbeeld blijft in de grond gelijk: ook vandaag verwachten we van onze leerlingen dat ze uit persoonlijke overtuiging hun verantwoordelijkheid leren nemen voor zichzelf, voor hun leefwereld en voor de mensen om hen heen.

Lessentabel per klas

In de schoolgids (te vinden onder het kopje verantwoording) is de lessentabel te vinden met daarin de verschillende vakken per jaarlaag. De tabel van klas 1, 2 en 3 is te vinden op pagina 9 en 10. De tabel van klas 4, 5 en 6 is te vinden op pagina 12. 

Lesurentabel

 8.30-9.40
 Les 1
 9.40-10.00  Pauze
 10.00-11.10  Les 2
 11.10-12.20  Les 3
 12.20-12.50  Pauze
 12.50-14.00  Les 4
 14.00-15.10  Les 5
 15.10-15.25  Pauze
 15.25-16.35  Les 6