Terug

 

Verantwoording

Vensters voor Verantwoording is een initiatief van de VO-raad, bedoeld om leerlingen, ouders en andere belanghebbenden te informeren over (de prestaties van) hun school. Via de Vensters kunnen scholen, schoolprestaties en andere gegevens worden beoordeeld en vergeleken.

Deze vorm van horizontale verantwoording gebeurt aan de hand van twintig indicatoren (punten van vergelijking) die worden ingevuld op alle deelnemende scholen; o.a. alle Groningse scholen voor voortgezet onderwijs.

Schoolgids

Schoolgids 2023-2024 (publieke versie)

Schoolvenster

Klik hier om naar het SchoolVenster van het Willem Lodewijk Gymnasium te gaan.

Inspectie van het Onderwijs

Klik hier voor het meest recente inspectierapport en de toelichting hierop.

Jaarverslag

Hieronder vindt u het meest recente jaarverslag dat is opgesteld door het bestuur van de vereniging Willem Lodewijk Gymnasium.

Jaarverslag (2022)

Jaarrekening (2022)

Integriteitscode (VO-raad) 

Hieronder vindt u de integriteitscode van het Willem Lodewijk Gymnasium.

Integriteitscode

Klachtenregeling

Klik hier om de klachtenregeling en klokkenluidersregeling van het Willem Lodewijk Gymnasium in te zien.

Ondersteuningsprofiel

Klik hier (voorjaar 2023) om het ondersteuningsprofiel van de school in te zien.

Leerlingstatuut

Klik hier om het leerlingenstatuut van de school in te zien.