Terug

Ondersteuning

Het Willem Lodewijk Gymnasium biedt leerlingen ondersteuning op verschillende manieren: er is individuele ondersteuning en ondersteuning in groepen.
 

Mentor

Elke leerling heeft een mentor. De mentor is de eerste verantwoordelijke voor de begeleiding van een leerlingen. De mentor houdt de leerprestaties en het welbevinden van zijn leerlingen in de gaten en is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers bij bijzonderheden of problemen.
 

Decaan

Het Willem Lodewijk Gymnasium heeft twee decanen. Zij adviseren leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een vakkenpakket, profiel, vervolgopleiding of beroep. Op belangrijke keuzemomenten spreken zij met de leerlingen en daarnaast organiseren zij voorlichtingslessen en informatieavonden.

 

 

 

Vakinhoudelijke hulp

Het kan voorkomen dat een leerling moeite heeft met een vak. In dat geval zijn er diverse mogelijkheden voor extra hulp.

 

Steunles en bijles

Wekelijks wordt er voor een aantal vakken steunles (het rooster is hier te vinden) gegeven. Een steunles is een les, verzorgd door een vakdocent, waarin tijd en ruimte is voor extra uitleg. Voor leerlingen uit de onder- en middenbouw die hulp nodig hebben bij een vak, bestaat de mogelijkheid om bijles te krijgen van een bovenbouwleerling. Leerlingen uit de onder- en middenbouw kunnen via hun mentor of vakdocent in contact komen met bovenbouwleerlingen die hebben aangegeven dat zij bijles willen geven. De school heeft daarnaast een eigen netwerk van oud-leerlingen die leerlingen kunnen helpen bij hun schoolwerk. Ook deze bijlessen kunnen via de mentor geregeld worden.

 

Studiecentrum

In het studiecentrum kunnen leerlingen vijf middagen per week onder toezicht van een docent in een rustige omgeving huiswerk maken op school. In het studiecentrum wordt er in stilte gewerkt. Het studiecentrum is iedere schooldag geopend vanaf 15.10. Tijdens proefwerkweken gelden aangepaste openingstijden.

 

 

Zorg

Op het Willem Lodewijk Gymnasium werken drie ondersteuningscoördinatoren en een schoolpsycholoog. Een ondersteuningscoördinator wordt ingeschakeld bij zaken die het mentoraat overstijgen: zwaardere sociale, medische en/of psychische problemen. Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kan de schoolpsycholoog om advies worden gevraagd. De schoolpsycholoog ondersteunt en adviseert in de begeleiding van de leerling en kan een onderzoek uitvoeren. Indien nodig fungeert de ondersteuningscoördinator als intermediair naar instanties buiten school, zoals Lentis, Jeugdzorg en maatschappelijk werk. In het ZAT (zorgadviesteam) zijn naast de ondersteuningscoördinatoren en de schoolpsycholoog ook de leerplichtambtenaar, de GGD, Lentis en het bovenschoolse WIJ-team vertegenwoordigd. Het ZAT wordt ingeschakeld wanneer er sprake is van ernstige problemen bij leerlingen.
 

Coaching en training

 

Remind

Een groep van ongeveer 12 leerlingen heeft trainingen gevolgd op het gebied van ‘leren leren’. Zij kunnen met de leerling in kwestie kijken naar hoe deze leerling het werk aanpakt en waar de schoen wringt. De ReMind-groep geeft presentaties over hun begeleiding in de onderbouwklassen, zodat mentoren en leerlingen van het bestaan van deze groep op de hoogte zijn. In principe begeleiden de ReMinders leerlingen in groepsverband (in de schoolwerkklas; zie verderop), maar als er aanleiding toe is, kan een ReMinder ook een leerling individueel helpen. 

 

Chiron (schoolwerkklas)

Voor de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 is er ‘Chiron’, naar de centaur die de held Achilles opvoedde. Onder leiding van Remind-leerlingen (leerlingen uit leerjaar 4, 5 en 6 die trainingen op het gebied van “leren leren” hebben gevolgd) kunnen leerlingen met hun schoolwerk bezig op school. Leerlingen krijgen begeleiding bij de aanpak van opdrachten, het plannen van schoolwerk of het effectief leren van stof.

 

 

Structuurhulp 

De overgang van de basisschool naar het gymnasium is niet voor alle leerlingen even gemakkelijk. Zo nodig kan de mentor een vierdeklasser als tutor inschakelen. De tutor houdt regelmatig contact met de leerling en helpt om de schoolse zaken op orde te krijgen.

Sociale vaardigheidstraining 

Als een leerling problemen heeft met het leggen van sociale contacten kan op vrijwillige basis een sociale vaardigheidstraining worden gevolgd. Daarnaast kan het volgen van deze training een positief effect hebben op de leerprestaties van de betreffende leerlingen.

 

Faalangstreductietraining en examenvreestraining

Aan leerlingen die een grote druk ervaren om te presteren worden faalangstreductietraining en examenvreestraining aangeboden.

 

 

 

Leerlingcoaching

Leerlingcoaching wordt ingezet om leerlingen te helpen bij het nemen van beslissingen die het werkgedrag (op school) op een positieve manier kunnen beïnvloeden. Deze vorm van coaching is met name geschikt voor bovenbouwleerlingen.