Terug

Ondersteuning

Het Willem Lodewijk Gymnasium biedt leerlingen ondersteuning op verschillende manieren: er is individuele ondersteuning en ondersteuning in groepen.

Mentor

Elke leerling heeft een mentor. De mentor is de eerste verantwoordelijke voor de begeleiding van een leerlingen. De mentor houdt de leerprestaties en het welbevinden van zijn leerlingen in de gaten en is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers bij bijzonderheden of problemen.

Decaan

Het Willem Lodewijk Gymnasium heeft twee decanen. Zij adviseren leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een vakkenpakket, profiel, vervolgopleiding of beroep. Op belangrijke keuzemomenten spreken zij met de leerlingen en daarnaast organiseren zij voorlichtingslessen en informatieavonden.

Vakinhoudelijke hulp

Het kan voorkomen dat een leerling moeite heeft met een vak. In dat geval zijn er diverse mogelijkheden voor extra hulp, zowel intern als extern.

Intern

Wekelijks wordt er voor een aantal vakken steunles gegeven. Een steunles is een les, verzorgd door een vakdocent, waarin tijd en ruimte is voor extra uitleg. Voor leerlingen uit de onder- en middenbouw die hulp nodig hebben bij een vak, bestaat de mogelijkheid om bijles te krijgen van een bovenbouwleerling. Leerlingen uit de onder- en middenbouw kunnen via hun mentor of vakdocent in contact komen met bovenbouwleerlingen die hebben aangegeven dat zij bijles willen geven.

Extern

Een andere mogelijkheid voor extra hulp bij een vak is het volgen van bijles buiten de school. Externe bijles kan op veel verschillende manieren geregeld worden: via contacten van de leerling of docent of via zogenaamde huiswerkinstituten, die naast begeleiding bij het maken van huiswerk, vaak ook vakinhoudelijke ondersteuning aanbieden. Daarnaast werkt onze school samen met de stichting TopTutors. Deze stichting zet voor elke deelnemende school een netwerk van talentvolle oud-leerlingen op die in staat zijn en bereid zijn om bijles te geven aan leerlingen van hun oude school.

Studiecentrum

In het studiecentrum kunnen leerlingen vijf middagen per week onder toezicht van een docent in een rustige omgeving huiswerk maken op school. In het studiecentrum wordt er in stilte gewerkt. Het studiecentrum is iedere schooldag geopend vanaf 15.10. Tijdens proefwerkweken gelden aangepaste openingstijden.


Steunlessen

  • Latijn
  • Grieks
  • Wiskunde
  • Rekenen 
  • Nederlands 
  • Frans
  • Engels 

Klik hier voor het rooster van de steunlessen!


Zorg

Op het Willem Lodewijk Gymnasium werken drie ondersteuningscoördinatoren en een orthopedagoog. Een ondersteuningscoördinator wordt ingeschakeld bij zaken die het mentoraat overstijgen: zwaardere sociale, medische en/of psychische problemen. Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kan de orthopedagoog om advies worden gevraagd. De orthopedagoog ondersteunt en adviseert in de begeleiding van de leerling en kan een onderzoek uitvoeren. Indien nodig fungeert de ondersteuningscoördinator als intermediair naar instanties buiten school, zoals Lentis, Jeugdzorg en maatschappelijk werk.
In het ZAT (zorgadviesteam) zijn naast de ondersteuningscoördinatoren en de orthopedagoog ook de leerplichtambtenaar, de GGD, Lentis en het bovenschoolse WIJ-team vertegenwoordigd. Het ZAT wordt ingeschakeld wanneer er sprake is van ernstige problemen bij leerlingen.

Coaching en training


Structuurhulp

De overgang van de basisschool naar het gymnasium is niet voor alle leerlingen even gemakkelijk. Zo nodig kan de mentor een vierdeklasser als tutor inschakelen. De tutor houdt regelmatig contact met de leerling en helpt om de schoolse zaken op orde te krijgen.

Sociale vaardigheidstraining

Als een leerling problemen heeft met het leggen van sociale contacten kan op vrijwillige basis een sociale vaardigheidstraining worden gevolgd. Daarnaast kan het volgen van deze training een positief effect hebben op de leerprestaties van de betreffende leerlingen.

Faalangstreductietraining en examenvreestraining

Aan leerlingen die een grote druk ervaren om te presteren worden faalangstreductietraining en examenvreestraining aangeboden.

Leerlingcoaching

Leerlingcoaching wordt ingezet om leerlingen te helpen bij het nemen van beslissingen die het werkgedrag (op school) op een positieve manier kunnen beïnvloeden. Deze vorm van coaching is met name geschikt voor bovenbouwleerlingen.