Terug

Verrijking

Leerlingen in contact met andere jaarlagen

Het Willem Lodewijk Gymnasium is een kleine school. Een voordeel van deze kleinschaligheid is dat veel leerlingen elkaar kennen: niet alleen binnen de klas of binnen de jaarlaag, maar juist ook uit andere jaarlagen. Dit vinden we waardevol: jongere leerlingen leren van de oudere leerlingen en tegelijkertijd krijgen oudere leerlingen de kans zich verder te ontwikkelen door het begeleiden van de jongere leerlingen.
 

Het contact tussen leerlingen uit verschillende jaarlagen komt op allerlei manieren tot stand:

  • De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit alle jaarlagen en zorgt ervoor dat de stem van de leerlingen wordt gehoord.
  • Het bestuur van Rhetorica wordt gevormd door leerlingen van klas 4 en 5 en organiseert jaarlijks een aantal feesten, een pubquiz en WLG’s got talent voor leerlingen uit alle jaarlagen.
  • Voor leerlingen uit de onder- en middenbouw die hulp nodig hebben bij een vak, bestaat de mogelijkheid om bijles te krijgen van een bovenbouwleerling.
  • Bij het schooltheater werken leerlingen uit alle jaarlagen samen als acteurs, muzikanten (in koor, band en orkest) of dansers. Samen werken zij een paar maanden toe naar vier grote theatervoorstellingen.
  • De leerlingen van de GSA zetten zich een paar keer per jaar in om te laten zien dat iedereen bij ons op school welkom is.
  • Tijdens schoolsporten (bijvoorbeeld bij floorball, roeien of zaalvoetbal) vormen leerlingen uit verschillende jaarlagen een team en doen samen mee aan Mission Olympic of het Nederlands Schoolroeikampioenschap.
  • De debatclub komt wekelijks bijeen en neemt deel aan een aantal verschillende debatwedstrijden.

Naast de lessen

Op het Willem Lodewijk Gymnasium vinden we het belangrijk dat al onze leerlingen kansen krijgen om zich te ontwikkelen, binnen en buiten de lessen. Daarom bieden we, naast deelname aan olympiades of het doen van een Honours Programma, een groot aantal extra activiteiten.

 

Cultuur

Cultuur speelt een grote rol op onze school. Veel leerlingen zijn actief in de jaarlijkse productie van het Willem Lodewijk Theater. Naast de acteurs wordt aan deze voorstellingen meegewerkt door het schoolorkest, het schoolkoor, de schoolband en de dansgroep. Het orkest, koor en de band verzorgen jaarlijks ook andere optredens, bijvoorbeeld bij de diploma-uitreiking en op het Jeugdorkestenfestival in Leeuwarden. De werkgroep UitdeKunst! organiseert maandelijks een lunchpauzeconcert en een culturele activiteit waaraan leerlingen kunnen deelnemen. Dit zijn activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld theater, dans, muziek, film, beeldende kunst of architectuur.

Mens en maatschappij

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich ook op maatschappelijk gebied kunnen ontwikkelen. Voorbeeld van activiteiten die daarmee in verband staan zijn de actie Day for Change (in klas 3), maar bijvoorbeeld ook Proteus. Daarnaast zijn leerlingen actief bij het organiseren van de vieringen met Kerst en Pasen en bij de GSA.

Sport

Op sportief gebied hebben de leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan schoolsport (wedstrijden tegen andere scholen), pauzesport (wedstrijden in lunchpauzes tegen elkaar), schoolroeien en de 4Mijl. Bij het schoolroeien heeft onze school de afgelopen jaren een onuitwisbare indruk achtergelaten: onze teams hebben inmiddels vijf keer op rij de nationale beker gewonnen! De sportcommissie, bestaande uit leerlingen van klas 5, organiseert pauzesport, het bezoeken van wedstrijden en helpt bij de organisatie van de jaarlijkse sportdagen.

 

Excursies en uitwisselingen

In elk leerjaar zijn er excursies en/of uitwisselingen. We vinden het belangrijk de leerlingen in contact te laten komen met de wereld buiten de school en daarover ook ter plekke onderwijs te geven. Daarnaast ontwikkelen leerlingen zich tijdens een excursie ook op persoonlijk vlak: leerlingen leren zichzelf en anderen beter kennen. Jaarlijks zijn er (onder andere) excursies naar Ameland, Emmen, Leiden, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen en Rome.

 

Verbredings- en verdiepingsuren

In de eerste en tweede klas worden iedere week verbredings- en verdiepingsuren (VV-uren) aangeboden. Tijdens deze uren, die voor iedere leerling verplicht zijn, maken leerlingen kennis met nieuwe onderwerpen of verdiepen zij zich in onderwerpen waarvan zij al het een en ander van weten. Leerlingen kiezen driemaal per jaar een onderwerp waar ze zich in gaan verdiepen, bijvoorbeeld gitaar spelen, HipHop, verhalen schrijven, debatteren, Crime Scene Investigation, 3D-printen of robotica.