Terug

Uitdaging

Honours Programma Gymnasia (HPG)

Leerlingen in de bovenbouw die behoefte hebben aan meer uitdaging kunnen deelnemen aan het Honours Programma Gymnasia (HPG). Het programma is gericht op leerlingen die méér kunnen en willen dan het reguliere curriculum biedt. Zij bedenken daartoe een project of onderzoek dat inhoudelijk buiten de schoolvakken staat of de schoolvakken overstijgt. Gedurende 100 klokuren per schooljaar werkt de HPG-er aan dit project in klas 4, 5 en 6. De leerling wordt hierin bijgestaan door een begeleidende docent. Leerlingen leren door en tijdens hun project beter reflecteren op hun vaardigheden en houden hun ontwikkeling bij in een online portfolio.
Het programma wordt in klas 6 afgesloten met een examengesprek. Tegenover twee examinatoren, beiden docent aan een ander gymnasium, vertelt de leerling over de persoonlijk groei aan de hand van het portfolio dat gedurende de looptijd van het HPG is opgebouwd.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het HPG. 

 

Ithaka

Leerlingen in de onderbouw die behoefte hebben aan meer uitdaging kunnen meedoen aan Ithaka. Deze leerlingen mogen een aantal lessen in de week missen en in die tijd werken ze aan een zelfgekozen project. Ze worden hierbij begeleid door één van onze docenten. Het project moet worden afgesloten met een eindproduct en daarnaast leren leerlingen tijdens dit project beter te reflecteren op hun vaardigheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de mentor of rechtstreeks met de coördinator van Ithaka.
 

Olympiadeschool

Het Willem Lodewijk Gymnasium is sinds 2012 in het bezit van het Olympiadekeurmerk. Het SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) kent dit keurmerk toe aan scholen die door middel van deelname aan Olympiades laten zien dat zij extra aandacht hebben voor talentontwikkeling. Wij stimuleren onze leerlingen om verder te kijken dan strikt nodig is op VWO-niveau. Ervaring heeft geleerd dat het een extra uitdaging biedt aan getalenteerde leerlingen om zich in competitievorm te meten met leerlingen van andere scholen.
 

DELF

Op het WLG kunnen leerlingen deelnemen aan extra lessen Frans, die opleiden tot het DELF-diploma. DELF staat voor diplôme d’études en langue française. Dit is een officieel diploma van de Franse overheid, waarmee je je beheersing van de Franse taal kunt aantonen. Handig bij latere sollicitaties, want het diploma wordt internationaal erkend en blijft je leven lang geldig! Het diploma is er in verschillende niveaus, die worden benoemd volgens het Europees referentiekader (A1 t/m B2). De deelnemers werken met hulp van een taalassistent aan hun vaardigheden en doen op hun eigen niveau examen in de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken.
 

Wiskunde D

In de bovenbouw wordt het vak wiskunde gegeven in de varianten A, B en C, maar voor diegenen die wel van een uitdaging houden, is er ook wiskunde D! Deze extra moeilijke variant wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit. Met behulp van digitaal materiaal zorg je er zelf voor dat je de stof begrijpt, waarna je onder toezicht van een WLG-docent een toets maakt. Wie het hele wiskunde D-traject met succes doorloopt, ontvangt bij zijn diploma een speciaal certificaat.