Terug

Aanmelden brugklas 2024-2025

In de eerste aanmeldingsweek (25-31 maart) hebben zich in totaal 216 leerlingen aangemeld voor de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2024/2025. Van hen hebben 161 leerlingen het Willem Lodewijk Gymnasium opgegeven als school van eerste voorkeur; 55 leerlingen hebben het Willem Lodewijk Gymnasium als tweede voorkeur opgegeven.

Op woensdagochtend 10 april is er een loting geweest; 135 leerlingen (mits toelaatbaar) zijn ingeloot, 81 leerlingen (mits toelaatbaar) staan op een wachtlijst.

Met de andere scholen in Groningen is afgesproken dat op woensdag 10 april 18.00 uur de aanmeldingslink weer zichtbaar is op de schoolsites. Hoewel we voorlopig geen ruimte hebben in onze brugklas, is de aanmeldingslink vanwege deze afspraak hieronder zichtbaar.

Klik hier voor de aanmeldingslink.

De volledige aanmeldingsprocedure is te vinden op de website: www.wlg.nl.