Terug

Procedure voor aanmeldingen na 31 maart 2024

A Procedure behorende bij de situatie dat zich tussen 25 en 31 maart 2024 135 of meer dan 135 toelaatbare leerlingen hebben aangemeld.

Mocht het aantal aanmeldingen van toelaatbaar verklaarde leerlingen die tussen 25 en 31 maart 2024 zijn aangemeld 135 of hoger zijn, dan zullen de leerlingen die zich na 31 maart hebben aangemeld voor de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2024-2025 en toelaatbaar zijn verklaard op volgorde van binnenkomst helemaal onderaan op de wachtlijst (gemaakt op 10 april 2024) worden geplaatst.

NB Dit geldt dus ook voor toelaatbare leerlingen die op 10 april zijn uitgeloot op een andere school voor voortgezet onderwijs en zich vanaf 10 april 2024 aanmelden voor de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2024-2025.

B Procedure behorende bij de situatie dat zich tussen 25 en 31 maart 2024 minder dan 135 toelaatbare leerlingen hebben aangemeld

I Procedure voor aanmeldingen in de periode 1 april 2024 – 18 april 2024

• Er worden maximaal 135 nieuwe leerlingen toegelaten tot de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2024-2025.
• Mocht het aantal aanmeldingen van toelaatbaar verklaarde leerlingen (die voor of op 18 april 2024 zijn aangemeld) hoger zijn dan 135, dan vindt loting plaats voor de groep toelaatbaar verklaarde leerlingen die zich in de periode 1 april – 18 april heeft aangemeld.
• Als u meer wilt weten over deze lotingsprocedure, dan kunt u hier verder lezen.

II Procedure voor aanmeldingen in de periode 19 april 2024 – 31 juli 2024

• Er worden maximaal 135 nieuwe leerlingen toegelaten tot de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2024-2025.
• De leerlingen die zich vanaf 19 april 2024 hebben aangemeld voor de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2024-2025 en toelaatbaar zijn verklaard, worden op volgorde van binnenkomst helemaal onderaan op de wachtlijst geplaatst (als er eerder sprake is geweest van een loting) of ze worden op volgorde van binnenkomst geplaatst in de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2024-2025 totdat het maximum van 135 nieuwe leerlingen is bereikt; de nummering behorende bij deze situatie sluit aan op de nummering behorende bij de aanmeldingen die tot en met 18 april 2024 zijn binnen gekomen.
• De leerlingen met een nummer boven de 135 worden op de wachtlijst geplaatst.


Situaties waarin de beschrijving van de ‘Procedure voor aanmeldingen na 31 maart 2024´ niet voorziet, worden door de rector-bestuurder als bevoegd gezag van het Willem Lodewijk Gymnasium in de geest van de ´Procedure aanmelding en inschrijving 2024-2025´behandeld.