Terug

Mededeling inschrijving brugklas

De inschrijving voor de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2020-2021 is gesloten. Er zijn meer dan 135 leerlingen aangemeld. Op dit moment zijn we bezig van iedereen de toelaatbaarheid vast te stellen.
Alle leerlingen (mits toelaatbaar) die het Willem Lodewijk Gymnasium als eerste keuze hebben aangegeven, kunnen we plaatsen.
Voor alle leerlingen (mits toelaatbaar) die het Willem Lodewijk Gymnasium als tweede keuze hebben aangegeven, is een loting noodzakelijk. Het doel van deze loting is de positie op de wachtlijst te bepalen.
De volledige aanmeldingsprocedure is te vinden op onze website.
Geplaatst: 16-03-2020