Terug

Busbaan en Busvervoer volgend schooljaar

Busvervoer na de zomer (Bericht van OV-bureau Groningen-Drenthe)

De gevolgen van de coronacrisis in het openbaar vervoer zijn groot. De busdienstregeling hebben we gereduceerd vanwege de sterk teruggelopen vraag. Nu alles weer langzaamaan op gang komt is ook de dienstregeling die loopt tot de zomervakantie weer aangepast en doen wij ons best zo flexibel mogelijk in te spelen op de vervoersvraag die er is. Hiervoor zoeken wij en de vervoerder Qbuzz zoveel mogelijk afstemming met de betrokken partijen waaronder de onderwijsinstellingen. Over de periode na de zomervakantie informeren wij u via deze brief.

Aangepaste dienstregeling per 16 augustus
Deze dienstregeling die vanaf 16 augustus ingaat is tot stand gekomen na overleg met diverse onderwijsinstellingen. Uit die overleggen is naar voren gekomen dat, naast de gebruikelijk spitsuren, ook in de daluren en ná de middag busvervoer nodig lijkt op reistrajecten waar die nu niet wordt geboden. De feedback dat circa 25% van de studenten/scholieren per dag naar de onderwijsinstelling gaat is hierbij leidend. Op hoofdlijnen houden de wijzigingen vanaf zondag 16 augustus het volgende in:

Tijdens de spitsuren (± 7 - 9 en 14 - 18 uur) rijden op een aantal trajecten minder bussen dan in de huidige dienstregeling.
In de daluren (± 9 - 14 uur) rijden op een aantal trajecten meer bussen dan in de huidige dienstregeling.
Enkele rechtstreekse studentenlijnen naar Zernike in Groningen rijden voorlopig niet en zullen vraaggestuurd ingezet worden.

Er kunnen zich in de komende periode echter nieuwe ontwikkelingen voordoen, waardoor we de voorgenomen maatregelen moeten aanpassen.

Reizen in de spits
Bij het maken van de dienstregeling is voor ons het uitgangspunt geweest om te zorgen voor een goede en veilige spreiding van reizigers in het busvervoer. Met de hierboven genoemde wijzigingen in de dienstregeling is en blijft het prima mogelijk en wenselijk om leerlingen ook tijdens de spitsuren te laten reizen. Wij verzoeken u dan wél om leerlingen zo gespreid mogelijke lestijden aan te bieden, met waar mogelijk, afstemming met andere onderwijsinstellingen in de omgeving. Samen met de grote onderwijsinstellingen in de stad Groningen zijn we tot een Gronings Rooster gekomen dat hierbij aansluit en daarmee afwijkt van de door het Rijk eerder aangegeven lestijden tussen 11 en 15 uur en na 20 uur. Het ministerie is hiervan op de hoogte gesteld. Ook voor andere regio’s zou een dergelijke uitwerking wenselijk kunnen zijn.   
Geplaatst: 28-06-2020