Terug

Uitslag loting is bekend!

UITSLAG LOTING
Op maandag 15 maart is de inschrijving voor de brugklas in het schooljaar 2021/2022 gesloten. Er zijn meer dan 135 leerlingen aangemeld en daarom is op donderdag 25 maart geloot.

Alle leerlingen die het Willem Lodewijk Gymnasium als eerste keuze hebben aangegeven, kunnen we plaatsen onder voorbehoud van toelaatbaarheid*.

Voor alle leerlingen die het Willem Lodewijk Gymnasium als tweede keuze hebben aangegeven, heeft loting plaatsgevonden om de positie op de wachtlijst te bepalen; ook hier geldt het voorbehoud van de toelaatbaarheid*.

Uiterlijk op vrijdag 26 maart 2021 verstuurt de school een schriftelijk bericht van de uitslag van de loting (vanwege de situatie rond het coronavirus zal dit via de mail gebeuren).

*Zodra meer bekend is over de toelaatbaarheid, nemen we contact op.
Geplaatst: 25-03-2021