Terug

Volledige heropening middelbare scholen (per 31 mei)

De middelbare scholen mogen vanaf 31 mei weer volledig open. Uiteraard blijven er wel bepaalde richtlijnen gelden. Via de mail is dit met leerlingen en ouders gecommuniceerd. We zetten de richtlijnen hier voor de zekerheid ook nog even neer.

Lessen
We kiezen ervoor de wijziging vanaf 31 mei in te laten gaan, zodat we nog twee weken in de nieuwe situatie les kunnen geven. De nieuwe situatie lijkt op de periode in het najaar. Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel tot de docenten. Met het ontsmetten van handen en tafels gaan we door zoals we gewend zijn. We besteden weer extra aandacht aan het ventileren: we houden de CO2-meters in de gaten.

Pauzes en tussenuren
Leerlingen hoeven niet meer in het lokaal te pauzeren. Je kunt in pauzes en in tussenuren naar het Forum, de mediatheek of de aula, of nog beter: naar buiten. Het zou mooi zijn als het goed weer wordt! Als een leerling de drukte liever wil ontlopen, dan mag de leerling in overleg met de docent in het lokaal blijven.
De gangen op de 1e, 2e en 3e verdieping zijn niet bedoeld om te pauzeren: die moeten vrij blijven zodat docenten in een pauze tijdig en veilig van en naar hun lokaal kunnen gaan. De docenten blijven het oranje trappenhuis (naast lokaal 0.4) gebruiken. We vragen leerlingen om er goed rekening mee te blijven houden dat je voldoende afstand houdt van de docenten; geef hen de ruimte. Zorg ook dat je tijdig in het lokaal bent, zodat de docent als laatste binnen kan komen en niet door de drukte heen hoeft.

Mondkapjes
De mondkapjes blijven we gebruiken zodra we het gebouw binnengaan. Leerlingen kunnen ze pas afdoen als ze in het lokaal op hun plek zitten. In de pauzes mag het mondkapje pas af als de leerling een vaste plek heeft gevonden om te eten of te drinken.

Zelftesten
Leerlingen krijgen zelftesten mee naar huis. Die kunnen de leerlingen gebruiken om zelf preventief twee maal per week thuis te testen. Dat is niet verplicht, maar wel geven we hier aan dat we het heel belangrijk vinden dat jullie hier allemaal gebruik van maken. Het Outbreak Management Team heeft hierover een duidelijke uitspraak gedaan: twee keer per week een zelftest doen is een belangrijke voorwaarde om op een verantwoorde manier de scholen weer volledig te kunnen openen. Anders dan eerder het geval was, is het nu dus wel toegestaan en zelfs de bedoeling dat leerlingen deze test thuis afnemen; in de bijsluiter staat dat bij kinderen toezicht van een volwassene nodig is. We spreken af dat zoveel als mogelijk alle leerlingen en medewerkers op zondagavond en op woensdagavond een zelftest doen; lukt dit je niet, kies dan een ander geschikt moment. Om hierin een goed effect te bereiken, zullen we in Magister deze momenten als reminder opnemen. Op donderdag 27 en vrijdag 28 mei geven we alle leerlingen in elk geval twee zelftesten mee. Leerlingen die op de dag van het uitdelen absent zijn, kunnen volgende week hun zelftesten ophalen bij een van de coördinatoren.

Op school zullen we waar nodig risicogericht zelftesten blijven afnemen, dus wanneer er sprake is van een bewezen besmetting. Daarover hebben we eerder een bericht gestuurd. Tot nu toe is dat gelukkig niet nodig geweest.

Toetsweek
Eerder hadden we al aangekondigd dat de toetsweek op 14 juni zou beginnen, zodat de toetsen over twee weken verspreid kunnen worden. Dat veranderen we niet, ook niet nu dit voor de ruimte in het gebouw niet meer strikt nodig is. De beloofde spreiding van de toetsen blijft dus in stand.

Laptops
Nu er geen online lessen meer gegeven zullen worden, vragen we alle leerlingen die een laptop van ons hebben geleend, om die zo snel mogelijk ná 31 mei in te leveren. We hebben de laptops voor de lessen op school weer hard nodig. Inleveren kan bij één van de conciërges bij de receptie.
Geplaatst: 27-05-2021