Terug

Nieuw vak: de Proteus-modules

Wij zijn dit jaar in de vierde klassen gestart met de Proteus-modules: een vakoverstijgende module voor alle vierdeklassers. Er wordt een keuzepakket van zes modules aangeboden, waarvan iedere leerling er gedurende het schooljaar drie volgt, elke periode één.

De naam Proteus is gekozen vanwege de mythologische figuur Proteus. Het was heel moeilijk om hem te benaderen met een vraag, omdat hij steeds van gedaante veranderde. Uiteindelijk gaf hij wél antwoord, nadat hij zich had veranderd in allerlei dieren en zelfs in water! De overeenkomst met het project: onderwerpen die steeds van vorm lijken te veranderen, maar die uiteindelijk tóch iets begrijpelijks opleveren!

De zes modules hebben hun eigen aanpak en opzet, maar ook een aantal overkoepelende kenmerken. Wij gaan aan de slag met zaken waarvoor in het reguliere lesprogramma geen of minder tijd is. Een belangrijk uitgangspunt is dat de deelnemers een breder perspectief ontwikkelen op de wereld om hen heen én zichzelf. Proteus kan zowel door de vorm van de lessen als onderwerpkeuzes de leerlingen extra bewust maken van hun positie en rol in de samenleving. Bij de modules ligt de nadruk op het ontwikkelen en toepassen van vaardigheden en minder op de overdracht van kennis. Er komen gastsprekers, we gaan het klaslokaal uit en hanteren allerlei werkvormen.

Zo zijn er de afgelopen weken VN-resoluties rondom het klimaat opgesteld, hommages aan steden geschreven en door leerlingen bedrijven gestart die hun winst via microkredieten in ontwikkelingsprojecten in Afrika terecht laten komen. Daarnaast wordt de betrouwbaarheid van statistiek tegen het licht gehouden, de Renaissance nader beschouwd en bekeken hoe wij goede vóórouders kunnen zijn.

Kortom, een caleidoscopisch geheel, waarvan iedere module een eindproduct oplevert. Wij hopen deze het komende schooljaar met u te kunnen delen.
Geplaatst: 06-10-2021