Terug

Raad van toezicht: leden gezocht

De raad van toezicht van Het Willem Lodewijk Gymnasium zoekt m.i.v. 1 april 2023 twee nieuwe leden. Van twee van de vijf huidige leden eindigt namelijk de tweede zittingstermijn van vier jaar. De drie leden die doorgaan, zijn Ilse van der Waaij (57 jaar, zelfstandig consultant external affairs), Joren van Veen (30 jaar, raadslid gemeente Groningen (PvdA) en projectleider Stichting Roemte) en Moniek Tromp (45 jaar, hoogleraar Materiaalchemie aan de Rijksuniversiteit Groningen).

De raad van toezicht heeft een aantal wettelijke taken waaronder het goedkeuren van de begroting, het controleren van de besteding van het onderwijsgeld en het werkgeverschap richting de rector-bestuurder. De raad van toezicht is daarnaast een sparringpartner voor de rector, heeft een netwerkfunctie voor het WLG en houdt integraal toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in al zijn facetten.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Heeft u belangstelling voor een plaats in de raad van toezicht van onze school, reageer dan uiterlijk 23 januari 2023 met een mail aan Everdine van der Velden (rector-bestuurder) met daarin een toelichting op uw sollicitatie en bijgevoegd uw c.v.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 7 februari en dinsdag 14 februari 2023.

Kent u iemand die geschikt zou zijn voor het lidmaatschap van de raad van toezicht? Stuur hem of haar deze oproep toe of stuur uw tip, voorzien van een toelichting, naar Everdine van der Velden of Ilse van der Waaij (voorzitter van de raad van toezicht vanaf 1 januari). Ook voor aanvullende vragen kunt u bij hen terecht. Bij de rector kunt u een digitale informatiemap aanvragen. De advertentietekst en de profielschets vindt u op de website

Contactgegevens:
Everdine van der Velden
Rector-bestuurder van het Willem Lodewijk Gymnasium
e-mail: vdvelden@wlg.nl
tel: 050 – 5262094

Ilse van der Waaij
Voorzitter van de raad van toezicht vanaf 1 januari a.s.
e-mail: ilsevanderwaaij@icloud.com
tel: 06 – 29 24 76 72
Geplaatst: 23-12-2022