Terug

Mededeling inschrijving brugklas

Op woensdag 15 maart is de inschrijving voor de brugklassen in het schooljaar 2023-2024 gesloten. Op het Willem Lodewijk Gymnasium zijn wij op dit moment bezig om van alle leerlingen die zich bij ons aangemeld hebben, vast te stellen of ze toelaatbaar zijn.

De situatie is na de sluiting van de inschrijving als volgt:
• Alle leerlingen (mits toelaatbaar) die het Willem Lodewijk Gymnasium als eerste keuze hebben aangegeven, kunnen we plaatsen.
• Er is nog ruimte voor leerlingen die het Willem Lodewijk Gymnasium als tweede keuze hebben aangegeven, mits toelaatbaar.
• Onze verwachting is dat we voldoende ruimte hebben om alle leerlingen te plaatsen die bij hun school van eerste voorkeur worden uitgeloot en zich bij ons als tweede keuze hebben aangemeld, mits zij toelaatbaar zijn.
• Omdat we met het aantal aangemelde leerlingen hoger uitkomen dan 135, is er een loting op donderdag 23 maart 2023. Deze loting is met name van belang voor de leerlingen die het WLG als tweede keuze hebben aangegeven: door deze loting wordt hun positie bepaald.

De volledige aanmeldingsprocedure is hier te vinden. 
Geplaatst: 16-03-2023