Terug

Uitslag loting!

Op zondag 31 maart is de inschrijving voor de brugklas in het schooljaar 2024/2025 gesloten. Er zijn meer dan 135 leerlingen aangemeld en daarom is op woensdag 10 april geloot. Hieronder volgt de toelichting en de uitslag.

Toelichting:

Bij alle aanmeldingsnummers staat een lotingnummer genoteerd.

- Heb je een lotingnummer in de reeks 1 t/m 135, dan ben je onder voorbehoud van de toelaatbaarheid* geplaatst in de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2024/2025.

- Heb je een lotingnummer boven 135, dan ben je niet geplaatst en sta je op de wachtlijst. Ook hiervoor geldt het voorbehoud van de toelaatbaarheid*. Je wachtlijstnummer staat vermeld in de laatste kolom.

* Onder voorbehoud van de toelaatbaarheid: voor een aantal aangemelde leerlingen hebben we de toelaatbaarheid niet voorafgaand aan het lotingsmoment kunnen vaststellen. Zodra meer bekend is over de toelaatbaarheid, nemen we contact op.

Op donderdag 11 april 2024 stuurt de school een schriftelijk bericht van de uitslag van de loting.

De uitslag:

Klik hier voor de tabel met de uitslag van de loting. 

Geplaatst: 10-04-2024