Terug

Geslaagd! (na tijdvak 2)

Na tijdvak 2 zijn 100 leerlingen geslaagd, een heel mooi resultaat! Het slagingsperecentage is 93%. We verheugen ons op de diplomauitreiking komende vrijdag (5 juli). De leerlingen die het niet hebben gehaald, wensen we natuurlijk ook succes op de plek waar ze gaan proberen hun diploma alsnog te behalen! 

Geplaatst: 03-07-2024