Terug

Toelichting bij het Inspectierapport najaar 2023

In het schooljaar 2023-2024 zijn we bezig met een herstelopdracht van de inspectie. We hebben namelijk een onvoldoende percentage reguliere doorstroom in de onderbouw. Die herstelopdracht heeft wat ons betreft twee kanten. Enerzijds zijn we er uiteraard druk mee bezig om de percentages gunstiger te krijgen. Anderzijds is het op een gymnasium van belang om in de onderbouw realistisch te kijken naar wat voor een leerling haalbaar is. We moeten hen niet in de bovenbouw in een fuik laten lopen. We werken dus aan verbetering, maar we zijn het niet op alle punten eens met de manier waarop de inspectie naar het ‘rendement’ kijkt. Zie hiervoor ook het hoofdstuk ‘Zienswijze’ in het rapport.

Het rapport is hier te downloaden.