Terug

Open Dagen en WLG-doe-mee-middagen

We organiseren verschillende voorlichtingsactiviteiten.

WLG-doe-mee-middagen

Tijdens de WLG-doe-mee-middag kun je ervaren hoe het is om als leerling naar het Willem Lodewijk Gymnasium te gaan. We beginnen om 15.00 uur met het programma. Je ouder(s), verzorger(s) kunnen zich (als ze dat willen) na het welkomstwoord laten voorlichten door leerlingen uit klas 4, 5 of 6. De middag duurt tot 16.45 uur.

Data:  7 december en 8 februari

Opgave 7 december
Opgave 8 februari

Open Dagen

24 januari en 25 januari

Scholenmarkt (Euroborg)

7 en 8 november