Terug

Open Dagen en WLG-doe-mee-middagen

We organiseren verschillende voorlichtingsactiviteiten.

Open Dagen

24 januari en 25 januari, van 19.00 tot 21.00 uur 

Tijdens onze open dagen word je bij de voordeur welkom geheten door een paar leerlingen, vertelt iemand van de schoolleiding je iets over onze school, krijg je handige tips van onze brugklassers en laten leerlingen uit klas 4, 5 en 6 je de school zien. In de lokalen zijn er allerlei docenten die je iets vertellen over de vakken of ze laten je allerlei spannende proefjes zien. In de school zie je her en der de dingen die we naast de lessen doen en helpen leerlingen uit klas 1 en 2 je bij alle activiteiten in de lokalen. Verder ervaar je de sfeer van ons gebouw. 

WLG-doe-mee-middagen

Tijdens de WLG-doe-mee-middag kun je ervaren hoe het is om als leerling naar het Willem Lodewijk Gymnasium te gaan. We beginnen om 15.00 uur met het programma. Je ouder(s), verzorger(s) kunnen zich (als ze dat willen) na het welkomstwoord laten voorlichten door leerlingen uit klas 4, 5 of 6. De middag duurt tot 16.45 uur.

Op 8 februari vindt er weer een WLG-doe-mee-middag plaats.

Opgave 8 februari