Terug

Strijd! Honderd Jaar Vrouwenkiesrecht

Afgelopen 19 juni togen de vierdeklassers in fietspeloton richting het Groninger Museum – een initiatief van Uit De Kunst! in samenwerking met de docenten geschiedenis. Op dit moment is daar de expositie Strijd! Honderd Jaar Vrouwenkiesrecht te zien. De timing was perfect: juist in deze periode wordt bij het vak geschiedenis het politieke verleden van Nederland behandeld en daar hoort de vrouwenemancipatie zonder meer bij. De korte excursie was zeer de moeite waard!

Waar een aantal leerlingen op voorhand wat nukkig reageerde op de uitnodiging – hier en daar klonken geluiden dat men liever richting de supermarkt ging voor frikandelbroodjes – moesten de meesten nadien toch toegeven dat de korte excursie zeer de moeite waard was.

Het is moeilijk voor te stellen dat de emancipatie van de vrouw nog maar zo’n relatief jong verschijnsel is. Waar ze in 1919 kiesrecht kreeg, werd de vrouw pas in 1956 wettelijk ‘handelingsbekwaam’: vanaf toen mochten getrouwde vrouwen eindelijk de arbeidsmarkt op, zonder man een reis maken, een bankrekening openen en contracten ondertekenen. Het is nog maar zo kort geleden.
In de expositie passeren belangrijke vrouwen als Wilhelmina Drucker, Aletta Jacobs en koningin Wilhelmina de revue, maar ook kledingfenomenen als de hoepelrok en het korset (met een taille van slechts 50cm!). De leerlingen kregen de kans te discussiëren over stellingen, authentieke spotprenten te bestuderen en te figureren als leden van de ‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht afdeling Gorredijk’. De rondleiding sloot af in een ruimte waarin slechts één object te zien was, prachtig verlicht onder een glazen stolp: de wetswijziging van 1919.

Dat de Oranje Leeuwinnen nu zoveel aandacht krijgen, dat de nieuwe rector van de Rijksuniversiteit Groningen een vrouw is (de eerste sinds 1614!), dat de TU Eindhoven vacatures een halfjaar lang alleen openstelt voor vrouwen: het toont aan dat sindsdien de vrouwenemancipatie aan terrein heeft gewonnen, maar tegelijkertijd dat die strijd nog lang niet afgelopen is.
Geplaatst: 01-07-2019