Terug

Toelaatbaarheid vaststellen duurt langer

Op dit moment hebben we te maken met een bijzondere situatie: vanwege het corona-virus zijn alle scholen gesloten. Deze situatie heeft ook gevolgen voor het verwerken van de aanmeldingen voor de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2020/2021.

Hoewel we inmiddels bijna alle overdrachtsdossiers via de beveiligde verbinding Overstapservice Onderwijs (OSO) hebben ontvangen, kost het verwerken van deze dossiers en de afweging die vervolgens in de toelatingscommissie gemaakt wordt, door deze bijzondere situatie meer tijd.

Vandaag hebben we meerdere ouder(s)/verzorger(s) een mail gestuurd. Helaas zaten in een aantal e-mailadressen fouten, waardoor de mail niet op de juiste plek is afgeleverd. In de links hieronder treft u daarom de verzonden mailberichten aan.

Bericht voor ouder(s), verzorger(s) WLG 1e keuze
Bericht voor ouder(s), verzorger(s) WLG 2e keuze
Geplaatst: 25-03-2020