Terug

Mededeling inschrijving brugklas

De inschrijving voor de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2024-2025 is gesloten. Er zijn meer dan 135 leerlingen aangemeld; loting is noodzakelijk.

De aantallen

In totaal hebben 216 leerlingen zich aangemeld. Van hen hebben 161 leerlingen het Willem Lodewijk Gymnasium opgegeven als school van eerste voorkeur; 55 leerlingen hebben het Willem Lodewijk Gymnasium als tweede voorkeur opgegeven.

Voor alle leerlingen (mits toelaatbaar) die het Willem Lodewijk Gymnasium als eerste keuze hebben aangegeven, bepaalt de loting welke leerlingen geplaatst kunnen worden in de brugklas.

Voor alle leerlingen (mits toelaatbaar) die het Willem Lodewijk Gymnasium als tweede keuze hebben aangegeven, bepaalt de loting de positie op de wachtlijst.

Op dit moment zijn we bezig van iedereen de toelaatbaarheid vast te stellen. De volledige aanmeldingsprocedure is te vinden op de website: www.wlg.nl.

Geplaatst: 02-04-2024